RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus)
RaitWood
UPM-Kymmene Otepää AS
Husqvarna Eesti