Fortune telling (New Year`s omens explained by Marja-Leena Jaanus) 2019

Tavapäraselt seostatakse aasta viimaseid päevi ning uue aasta esimesi päevi halva ja segava ärasaatmise, lõppenud aasta tänamise ning uuele soovide esitamisega. 30. detsembril aitas tina valada sepp Raivo Jänesmägi ja tinaendeid selgitas Marja-Leena Jaanus.

Fotod: Eva Maria Tartu