Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Anti Saar 2020 — Jõululinn Tartu

Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Anti Saar 2020

Anti Saar võttis kirjanikutundi kaasa oma poja Kusta, kes on Pärdi prototüüp Anti populaarsetest raamatutest. Kuulda sai mõnusat muusikat ning loositi välja mõned Pärdi sarja raamatud! 

Fotod: Tiina Pitk