Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Jüri Kolk 2020

10. detsembril püüdis Jüri Kolk talle eraldatud tunni jooksul koos ustavate seltsilistega – nendeks olid viisk, põis ja õlekõrs – minna Tartust Viljandi.

Fotod: Mana Kaasik