Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Maimu Berg ja Siim Lill 2020

8. detsembril vestles Maimu Berg Siim Lillega ja luges ette palasid oma teostest.

Fotod: Tiina Pitk