Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Meelis Friedenthal 2020

9. detsembril luges Meelis Friedenthal oma värskest jutukogust „Kõik äratatakse ellu“ ning esitas emblemaatilist juhuluulet.

Fotod: Eva Maria Tartu