Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Mika Keränen 2020

Mika Keränen harjutas oma luuletuste esitamist võru keeles. Luuletused on kirjutatud täiskasvanutele ja need on tõlkinud võru keelde tema hea sõber Contra.

Fotod: Eva Maria Tartu