Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – TarSlämm ja lavaluule 2020

12. detsembril esinesid „Kirjaniku kodus“ TarSlämmil silma paistnud luuletajad Sirel Heinloo, Iina Gyldén, Helena Karu, Rika Tapper, Liisa Mudist, Kristina Ruder, Villem Kreem ja Sandra Tammur.

Esinejaid juhatasid klaasmajja sisse ja sealt välja Sirel Heinloo ja Toomas Leppik.

Fotod: Tiina Pitk