Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – TarSlämm ja lavaluule 2020

22. detsembril esinesid „Kirjaniku kodus“ Sirel Heinloo ja Toomas Leppik, kes esitasid talvise dueti luule ja suupilliga. Valitud luulepaladega esinesid veel TarSlämmil silma paistnud luuletajad Liisa Mudist, Mirjam Parve ja Tuuli Geetsia Tšaškin.

Fotod: Ruudu Rahumaru