Kirjanduslinn Jõululinnas: Isu sisu järele – Triin Soomets 2020

Triin Soomets luges luulet oma peagi ilmuvast kogust „Pind ajajoone all“ , samuti luges ta ette teiste inimeste väga vana luulet.

Fotod: Eva Maria Tartu