Kirjanduslinn Jõululinnas: Kristiina Ehin ja Silver Sepp 2020

Neljanda advendi õhtul toimus kirjanduse- ja muusikaõhtu Kristiina Ehini luule ning Silver Sepa lauludega, pealkirjaga „Tule, taltsutame Tartut!“. Kavas oli mitu üllatust ja esmaettekannet, mis ootasid publiku terast pilku ja ajahamba proovilepanekut. 

Fotod: Tiina Pitk